Posty

KGHM przedstawił wyniki

KGHM Polska Miedź S.A. notuje wyższe ceny miedzi i molibdenu oraz zwiększoną produkcję miedzi elektrolitycznej w III kwartale 2018 r. Pozytywny wpływ na wynik Grupy Kapitałowej miał wzrost przychodów KGHM International. Za pierwsze trzy kwartały roku KGHM musiał zapłacić 1,303 mld. zł. z tytułu podatku od kopalin, który od kwietnia będzie pomniejszony o 15%.
- Wyniki produkcyjne i sprzedażowe są zgodne z przyjętymi założeniami budżetowymi, kontynuowaliśmy inicjatywy rozwojowe Grupy Kapitałowej KGHM dla spółek krajowych i zagranicznych. Warto wspomnieć, że kluczowe inwestycje w Polsce są prowadzone zgodnie z harmonogramem – powiedział Radosław Stach, wiceprezes ds. Produkcji. Produkcja miedzi była podobna do poziomu osiągniętego w trzecim kwartale ubiegłego roku i wynosiła 171 tys. ton. Nieco niższa w III kwartale produkcja miedzi była efektem przede wszystkim pogorszenia jakości rudy oraz mniejszego wydobycia urobku z kopalni Robinson. - Wyniki Grupy Kapitałowej są satysfakcjonujące. W…

Niepodległościowe strzelanie

Korona Handball wysoko przegrała w Lubinie

Koalicja na dolnym śląsku zawiązana

Tłumnie i rodzinnie (FOTO)

Godnie na stulecie (FOTO)